Shell GTL Fuel Marine

Shell GTL Fuel Marine is een vloeibare brandstof, gemaakt van aardgas, die zonder aanpassingen of investeringen kan worden geïntegreerd in bestaande dieselmotoren, dus ook scheepsdiesels. Het is een directe oplossing om lokale emissies te verlagen en de luchtkwaliteit te verbeteren.

Shell GTL Fuel verbrandt efficiënter dan conventionele, op ruwe olie gebaseerde, standaard diesel. Er worden minder lokale emissies geproduceerd (stikstofoxiden NOx, zwaveloxiden SOx) en er wordt minder fijnstof/roet uitgestoten. De reden hiervoor is dat Shell GTL Fuel vrijwel vrij is van zwavel en aromaten en het een hoog cetaangetal heeft.

Mede doordat Shell GTL Fuel Marine niet gevoelig is voor water en besmetting door micro-organismen is de brandstof extreem lang houdbaar. Dit maakt de brandstof bijzonder geschikt voor b.v. gebruik in voorraadtanks van noodaggregaten.

Het gebruik van Shell GTL Fuel Marine zorgt voor minder rook, stank en in veel gevallen van lawaai.

Shell GTL Fuel Marine kan in elke verhouding gemengd worden met de ‘standaard’ EN590 diesel. Bijmengen geeft al een significante verbetering van schadelijke uitstoot. Zonder aanpassingen kan het product worden gebruikt in zowel oude- als nieuwe dieselmotoren. Er zijn geen investeringen nodig!

Vidol Marine is distributeur van Shell GTL Fuel Marine voor de binnenvaart en visserij in Nederland. Wij willen u graag meer vertellen over de voordelen van deze unieke brandstof! Heeft u interesse gekregen dan kunt u altijd even contact met ons opnemen.