Schoner varen staat voor veel binnenvaartschippers hoog op de agenda. Niet alleen om te voldoen aan Europese richtlijnen, nationale wetgeving en lokale milieumaatregelen; maar ook omdat grote marktpartijen dit verwachten, havenbedrijven dit aanmoedigen en de publieke opinie erom vraagt. Vidol waagde zich al in een vroeg stadium in het speelveld van schonere, emissie-reducerende brandstoffen als Shell GTL fuel.

NOxCare

Voor de binnenvaart biedt Vidol NOx reductie aan met het product NOxCare. Meer specifiek de AUS40-ureum-oplossing onder de merknaam NOxCare40. De binnenvaart is een zeer belangrijk middel voor vrachtvervoer. Om te voldoen aan de steeds veranderende EU-wetgeving wordt er gewerkt aan schepen en tankers die milieuvriendelijker zijn, waarbij reductie van NOx (stikstofoxiden) een belangrijk aandachtspunt is. Hierbij speelt de Selective Catalytic Reduction (SCR) technologie een grote rol. Deze heeft een reagentia nodig op basis van ureum die vervuilende stikstofmoNOxide en stikstofdioxide omvormt in onschadelijk stikstof en water. NOxCare40 is hiervoor op maat gemaakt.

Shell GTL Fuel Marine

De uitstoot van schadelijke stoffen is ook voor de Europese binnenvaartschepen een hot topic. Door Shell GTL Fuel Marine te gebruiken in plaats van diesel kan direct een positieve bijdrage worden geleverd aan het verbeteren van de luchtkwaliteit. Testen met GTL Marine Fuel in een CCNR0 en CCNR1 binnenvaartmotor hebben zelfs aangetoond dat de deeltjesuitstoot met 58% kan verminderen zonder nabehandeling, waarmee we het schip naar de CCNR2/Stage 3a norm kunnen brengen.

In vergelijking met investering in roetfilters, nieuwe motoren, schepen of motor technologie├źn om lokale emissies te verlagen, is de overstap naar Shell GTL Fuel Marine voordeliger, eenvoudiger en sneller.

Wilt u meer weten over NOX of GTL Fuel, vraag het onze specialist John van Erven. Als een echte vakidioot gaat hij iedere technische uitdaging aan. Of het nu gaat over verduurzaming of smeermiddelen, hij stelt graag zijn kennis beschikbaar om voor u de beste oplossing te vinden.

Contactpersoon