Vidol Marine is gespecialiseerd in Shell smeermiddelen voor de binnenvaart en visserij. Wij beperken ons niet tot het leveren van het beste product tegen de beste prijs maar onderscheiden ons in de aanvullende dienstverlening.

Onze technisch specialisten maken een passend smeerschema voor iedere toepassing en brengen advies uit voor producten die zorgen voor een gunstige onderhoudsinterval en levensduur. Machinebetrouwbaarheid en efficiëntie zijn sleutelwoorden in onze benadering.

Assetmanagement

Uw schepen zijn uw belangrijkste assets. U wilt deze te allen tijde in de vaart te houden, downtime is killing. Vidol kijkt met een vernieuwde blik naar het beheer en onderhoud van deze assets.  Belangrijke elementen van dat perspectief zijn het denken in risico’s, prestaties en waarde. Door de smeerolie en brandstof op slimme wijze, continu te monitoren (Vidol Predict) kunnen we predictief aanwijzingen geven om storingen aan de motor te voorkomen en terugval van efficiency tegengaan.

Emissiereductie

Schoner varen staat voor veel binnenvaartschippers hoog op de agenda. Niet alleen om te voldoen aan Europese richtlijnen, nationale wetgeving en lokale milieumaatregelen; maar ook omdat grote marktpartijen dit verwachten, havenbedrijven dit aanmoedigen en de publieke opinie erom vraagt. Vidol waagde zich al in een vroeg stadium in het speelveld van schonere, emissie-reducerende brandstoffen als Shell GTL fuel en heeft intussen de nodige kennis in huis om u van een gedegen advies te voorzien.

Wij zijn trots op ons team dat Vidol in de markt vertegenwoordigt: Geert-Jan van Ierland en John van Erven. Als echte vakidioten gaan ze iedere technische uitdaging aan. Zij stellen graag hun kennis aan u beschikbaar om de beste oplossingen te vinden met betrekking tot smeermiddelen en brandstoffen en gaan graag het gesprek met u aan over verduurzaming van de vloot en de beschikbare oplossingen.

Contactpersoon