Kraanschip Nooitgedacht vergroot bedrijfszekerheid met Shell GTL Fuel Marine

Het kraanschip Nooitgedacht van Scheepvaartbedrijf B.T.O. uit Sliedrecht heeft door Shell GTL Fuel Marine een schonere bedrijfsvoering gekregen.

De werkzaamheden die Scheepvaartbedrijf B.T.O. uitvoert vinden voornamelijk plaats in de havens van Rotterdam. Ze willen voor de toekomst dan ook meer bedrijfszekerheid creëren in deze fluctuerende en onzekere tijden. Een van de ideeën was dan ook hun hoofdmotor, een CCR1 Caterpillar C18 met weinig draaiuren, te upgraden naar CCR 2.

Na diverse gespreken met de firma Hoogendijk Sliedrecht en verschillende opties te hebben overwogen leek Shell GTL Fuel Marine de meest reële en rendabele oplossing voor hun huidige bedrijfssituatie.

Na dat er enkele uren op Shell GTL Fuel Marine gedraaid was heeft, onder begeleiding van Vidol Marine, er een emissiemeting plaats gevonden. Hiermee werd geconstateerd dat de CCR 2 norm haalbaar zou zijn. Opvolgend is er dan ook in samenspraak besloten een onafhankelijk organisatie in te schakelen om deze vermoedens te bevestigen.

Vervolgens is de geaccrediteerde organisatie SGS Nederland aan boord gestapt om de bevindingen te verifiëren en deze rechtsgeldig te maken middels een onafhankelijke emissiemeting. De door SGS gemeten emissies bevestigde dan ook onze vermoedens wat resulteerde in het behalen van de CCR 2 certificering.

Naast dat Scheepvaartbedrijf B.T.O. meer bedrijfszekerheid voor de toekomst heeft gecreëerd biedt Shell GTL Fuel Marine ook als bijkomend voordeel minder kans op motorstoringen als wel minder onderhoud door de schonere verbranding.