Shell GTL Fuel Marine

In Europa is luchtkwaliteit een steeds belangrijker thema. Ook op de Europese binnenwateren is er steeds meer interesse en aandacht voor het verminderen van de uitstoot van binnenvaartschepen. Shell GTL Fuel Marine kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren.  Het is een directe oplossing om lokale emissies te verlagen en een positieve bijdrage te leveren aan de luchtkwaliteit.

 

Shell GTL Fuel Marine is een vloeibare brandstof gemaakt van aardgas, die zonder aanpassingen of investeringen kan worden gebruikt in bestaande dieselmotoren, dus ook scheepsdiesels. De brandstof verbrandt efficiënter dan conventionele, op ruwe olie gebaseerde, standaard diesel. Er worden minder lokale emissies geproduceerd (stikstofoxiden NOx, zwaveloxiden SOx) en er wordt minder fijnstof/roet uitgestoten. De reden hiervoor is dat Shell GTL Fuel Marine vrijwel vrij is van zwavel en aromaten en het een hoog cetaangetal heeft. Testen met Shell GTL Fuel Marine in een CCNR0 en een CCNR1 binnenvaartmotor hebben zelfs aangetoond dat de deeltjesuitstoot met 58% kan verminderen zonder nabehandeling.

Mede doordat Shell GTL Fuel Marine niet gevoelig is voor water en besmetting door micro-organismen is de brandstof extreem lang houdbaar. Dit maakt de brandstof ook bijzonder geschikt voor b.v. gebruik in voorraadtanks van noodaggregaten.

Shell GTL Fuel Marine kan in elke verhouding gemengd worden met de ‘standaard’ EN590 diesel. Bijmengen geeft al snel een significante verbetering van schadelijke uitstoot. Het gebruik zorgt voor minder rook, stank en in veel gevallen van lawaai!

Vidol Marine is distributeur van Shell GTL Fuel Marine voor de binnenvaart en visserij in Nederland. Wij willen u graag meer vertellen over de voordelen van deze unieke brandstof! Heeft u interesse gekregen dan kunt u altijd contact met ons opnemen. 

Wilt u weten waar Shell GTL Fuel Marine al verkrijgbaar is kijk dan op deze pagina voor een volledig overzicht.

Meer informatie:
Kleinverpakking Shell GTL Fuel
Online Shell GTL Fuel
Verkooppunten Shell GTL Fuel Marine

Informatie downloads:
Productinformatieblad
Veiligheidinformatieblad